Stipendier & Anslag

 

Forskningsanslag
Föreningen delar årligen ut anslag för forskning samt forskningsstipendier. Anslagen är avsedda att stödja patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi. Särskilt meriterande för stöd är projekt som har god integration med verksamhetsutvecklingen vid den sökande enheten. Anslagen är ettåriga och skall användas enligt den budget som anges i ansökan. Anslag upp till 250 000 kr kan beviljas.

Forskningsstödet utbetalas antingen som ramanslag till förvaltande huvudman eller som personligt stipendium för studier. Nivån för dessa stipendier är 18 000 kr/mån för odisputerad och 20 000 kr/mån för disputerad. Stipendier kan som mest avse tre månader.

Rapport från tidigare erhållet anslag

Från och med 2015 skall de som ansökt elektroniskt även rapportera för eventuellt beviljade anslag elektroniskt. Ett mail med uppmaning om detta kommer att skickas till er. Rapporter för ansökningar inlämnade från 2014 och tidigare år skickas per post till oss enligt nedan adress:

Föreningen Margarethahemmet

SEB

Private Banking, Stiftelser ST S3

106 40 Stockholm

Ansökningsförfarande
Ansökningstillfälle är en gång per år. Annonsering sker i Läkartidningen, Dagens Medicin och Epilepsia. Ansökningsperioden är öppen mellan 15 januari kl. 00:01 och 28 februari kl. 23:59.

Ej rekvirerade anslag återförs efter två år från beslutsdatum.


Anvisningar till elektronisk ansökan


Till elektronisk ansökan