Tiden 1970 - 2007

 

Då och likväl som idag har Föreningen som ändamål att främja vård, fostran och utbildning av barn och vuxna med rubbningar eller skador på centrala nervsystemet. I detta syfte kan Föreningen lämna bidrag till föräldrar eller andra vårdnadshavare även som understödja forskare, institutioner eller organisationer som verkar för det givna ändamålet. Då Margarethahemmet i Knivsta lades ned 1969, såldes fastigheten av och tillgångarna omvandlades till en värdepappersportfölj. Den årliga avkastningen delades huvudsakligen ut i form av resebidrag till moderns semestervistelse, eller annan person som vårdar ett epileptiskt sjukt barn. Därtill delades ut ett antal forskningsbidrag.

Tillbaka till Historik