Tiden 2008 --

 

På grund av allt mer komplicerade skatteregler för stiftelser och andra icke-vinstdrivande välgörenhetsorganisationer, samt en svällande administration, lades verksamheten om fr.o.m. 2008 till att endast dela ut bidrag till forskning inom samma område, d.v.s. rubbningar eller skador på centrala nervsystemet. Därmed upphörde verksamheten att dela ut resebidrag för semestervistelse till föräldrar eller andra vårdnadshavare till ett epileptiskt sjukt barn.

Tillbaka till Historik