Ågrenska Göteborg

 

Margarethahemmets pris 2008 till den verksamhet som gjort den största insatsen för att förbättra situationen för barn med epilepsi och deras familjer tilldelas Ågrenska för deras satsning på barn med svår epilepsi.
Från verksamhetsplanen kan citeras ”Epilepsi kan vara en enskild diagnos, men ingår ofta som ett framträdande symptom i sällsynta och mindre kända diagnoser. Under Ågrenskas familjevistelser har det framgått att det finns stora regionala skillnader i omhändertagandet när det gäller barn med epilepsi, och att föräldrar upplever att de har för mycket ansvar. Behovet av nationella riktlinjer och utbildning har visat sig vara stort. Det är bakgrunden till att Ågrenska tog initiativet till ett temaår om epilepsi 2006 och en uppföljande workshop 2007”.

Initiativet togs av Ågrenska och genomfördes i samråd med Mun-H-Center, Göteborg, Spesialsykehuset for epilepsi, Rikshospitalet, Oslo, Riksförbundet Sällsynta diagnoser samt Västra Götalandsregionen. Arbetet har inneburit ett stort antal familjevistelseveckor för barn med svår epilepsi, med eller utan samtidig ”sällsynt diagnos”, och workshop för kunskapssammanställning. En kunskap som nu kan spridas till alla som kommer i kontakt med dessa utsatta barn.

Tillbaka till Pristagare