Barnepilepsimottagningen

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

 

Margarethahemmets Pris 2009 på 100 000 kr till den verksamhet som det gångna bäst och mest bidragit till att förbättra situationen för barn och ungdomar med epilepsi, tilldelas Barnepilepsimottagningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.


Mottagningen tilldelas priset för sitt tvärprofessionella helhetsomhändertagande av barn med epilepsi genom tidigt insatt stöd. Mottagningen har tillgång till ett komplett behandlingsutbud av hög kvalitet, baserat på kontinuerlig kompetensutveckling och mycket aktiv forskning.Teamets arbete är angeläget då det särskilt uppmärksammar den mest utsatta gruppen barn med epilepsi, nämligen de med behandlingsresistent epilepsi i kombination med flerfunktionshinder i form av cerebral pares, mental retardation och neuropsykiatriska störningar som autism och ADHD. Man uppmärksammar också de specifika behov som epilepsi under tonåren medför.

Tillbaka till Pristagare