Barnepilepsiteamet

Barn- och ungdomssjukhuset i Lund

 

Föreningen Margarethahemmets pris utdelas till den enhet eller verksamhet som bäst och mest bidragit till att förbättra situationen för barn och ungdomar med epilepsi.


I år, 2010, tilldelades priset Barnepilepsiteamet vid Barn- och ungdomssjukhuset i Lund. Motivet är den mångåriga och banbrytande verksamhet som där vuxit fram de senaste 20 åren utgående från den då för Sverige unika barnepilepsisjukskötersketjänsten med inriktning på psykosocialt omhändertagande och helhetsperspektiv på barnet med epilepsi och dess familj med ett betydande inslag av utbildningsinsatser.

Tillbaka till Pristagare