Barnepilepsiteamet

Astrid Lindgrens barnsjukhus

 

Enheten har ambitiöst och framgångsrikt under många år behandlat och spridit kunskap om epilepsi hos barn.

Teamet har kontakt med i stort sett alla barn med epilepsi inom sitt upptagningsområde samt i egenskap av regionenhet, även med barn med komplicerad och svårbehandlad epilepsi från övriga delar av regionen och riket.

Dessa har kunnat erbjudas en bred terapeutiskt arsenal där förutom läkemedel, metoder som vagusnervstimulering, epilepsikirurgi och ketogen kost ingår. Ketogen kost behandling startade man 1995 och var då pionjärer på området.


Pionjärer var man även när det gäller epilepsisjuksköterskans roll vilken man redan på 1980-talet etablerade och därefter har utvecklat till att tillsammans med specialkunniga psykologer, logopeder, sjukgymnast, arbetsterapeut, barnpsykiater, pedagog och kurator utgöra ett multiprofessionellt team. Ett team som utöver det sjukhusbaserade arbetet har utarbetat informationsmaterial, driver föräldrautbildning och besöker skolor och förskolor.

Tillbaka till Pristagare