Styrelsen 2016

 

 

  
                   
             

         Johan Ryding                            Carl Bernadotte af Wisborg                     Roland Flink
            ordförande                                          vice ordförande

  
                 
         

            Per Åmark                                           Paul Uvebrant                               Anders Olsson