Stipendier & Anslag

 

Forskningsanslag
Föreningen delar årligen ut anslag för forskning samt forskningsstipendier. Anslagen är avsedda att stödja patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi. Särskilt meriterande för stöd är projekt som har god integration med verksamhetsutvecklingen vid den sökande enheten. Anslagen är ettåriga och skall användas enligt den budget som anges i ansökan. Anslag upp till 250 000 kr kan beviljas.

Forskningsstödet utbetalas antingen som ramanslag till förvaltande huvudman eller som personligt stipendium för studier. Anslag kan ej ges till lön. Stipendier kan som mest avse tre månader.


Rapport från erhållet anslag görs elektroniskt inom ett år eller i samband med ny ansökan.

Ansökningsförfarande
Ansökningstillfälle är en gång per år. Annonsering sker i Läkartidningen, Dagens Medicin och Epilepsia. Ansökningsperioden är öppen mellan 15 januari kl. 00:01 och 28 februari kl. 23:59.

Ej rekvirerade anslag återförs efter två år från beslutsdatum.


Anvisningar till elektronisk ansökan


Till elektronisk ansökan